ZESPÓŁ  SZKOLNO  -  PRZEDSZKOLNY  NR 2  W  OPOLU

 • 1.jpg
 • a1.jpg
 • b.jpg
 • d.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • r.jpg
 • t.jpg
 • u.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • y.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu                     Przedszkole Publiczne Nr 16 w Opolu

Aktualności

--------------------

Rekrutacja na rok szkolny
2017/2018
do przedszkoli publicznych
i klas I publicznych
szkół podstawowych


Zgodnie z art. 204 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów,
na rok szkolny 2017/2018
do publicznych przedszkoli
i klas I publicznych szkół
podstawowych,
dla których organem prowadzącym
jest Miasto Opole,
zostaną podane
do publicznej wiadomości
do 15 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje
dotyczące rekrutacji
zostaną opublikowane na stronie
internetowej
Opolskiego Serwisu Oświatowego
http://www.oswiata.opole.pl
oraz na tablicach ogłoszeń
w przedszkolach publicznych
i stronach internetowych
publicznych szkół podstawowych.

--------------------

Odpłatność
za wyżywienie

kwiecień 2017
NR KONTA
14 1160 2202 0000 0002 4460 5161

OBIADY - 66,50 zł
ŚNIADANIA - 28,50 zł
II DANIA- 53,20 zł
ZUPY- 13,30 zł

--------------------

 

Specjalny serwis
informacyjny
o zmianach
w systemie edukacji.

--------------------

Nauka
programowania
---------------------

Zestaw podręczników
na rok szkolny
2016/2017


------------------------

Stypendium szkolne

2016/2017

RODZICE UCZNIÓW
PSP Nr 16
w OPOLU

Szanowni Państwo
od 1 lipca 2016 r.
wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego
składacie Państwo
bezpośrednio w siedzibie
Miejskiego Centrum Świadczeń
w Opolu ul. Ozimska 19.

Poniżej szczegółowe informacje

Wniosek


---------------------------

-------------------------------

Karta Dużej Rodziny

---------------------------------

Karta - Opolska Rodzina

---------------------

...

 

 

 --------------------

 

 

 

 

 

kliknij i dowiedz się więcej

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com