Rodzicu pamiętaj!

Rozwój zainteresowań dziecka i jego motywacja do spełniania obowiązków szkolnych zależy głównie od zainteresowania się rodziców tym, co dziecko robi w szkole.
Jeśli rodzice będą pytać się co ciekawego robiono w szkole , podziwiać zapisy w zeszycie , prosić aby dziecko przeczytało fragment, którego się nauczyło –a to wszystko poparte będzie pochwałami – wtedy uczeń będzie czuł satysfakcję z własnych osiągnięć i chętniej będzie pogłębiał wiedzę.

ABY POMÓC DZIECKU W NAUCE, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

  1. Dziecko powinno wykonywać zadania domowe codziennie o tym samym czasie, po obiedzie i odpoczynku.
  2. Wykonywanie zadań domowych powinno odbywać się stale w tym samym miejscu, w ciszy i spokoju.
  3. Przed przystąpieniem do wykonywania zadania dziecko powinno uporządkować miejsce pracy i przygotować potrzebne pomoce i przybory.
  4. Dziecko powinno najpierw wykonywać zadania trudniejsze a potem pozostałe.
  5. Podczas wykonywanej pracy nie należy mu przeszkadzać, rozmawiać z nim na inne tematy.
  6. Nie należy robić zadania za dziecko, tylko z dzieckiem.
  7. Po wykonaniu każdego zadania wymagającego od dziecka wysiłku, należy je pochwalić.
  8. Dziecko powinno po każdych 45 minutach pracy robić 5-10 minutowe przerwy
  9. Należy wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i wykształcenia.
  10. Pomagając dziecku w nauce rodzice będą zorientowani w ich uzdolnieniach i brakach, oraz w porę będą mogli zapobiegać zaległościom w nauce.

Zebrały i opracowały: D. Pikon, M. Dębińska