Samorząd szkolny

Rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący Samorządu Szkolnego

 

Maksymilian Kansy

 
   
 

Zastępca Przewodniczącego

 

 

   
 

Skarbnik

 

 

   
 

Sekretarz

 

Hanna Zalwert

   

 

Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 20.09.2021 r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali interesujące oraz oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu.

 Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:

Przewodniczący: Maksymilian Kansy VII c

Zastępca przewodniczącego: Jowita Niestrój VIII b

Skarbnik: Nikola Grzebska VII c

Sekretarz: Hanna Zalwert VII c

 Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Głosującym za wysoką frekwencję,    

a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 

Ankieta