26 kwietnia nasza placówkę odwiedzili Strażnicy Miejscy aby porozmawiac z naszymi przedszkolakami o ekologii. Edukacja ekologiczna w przedszkolu pełni istotną rolę, ponieważ kształtuje pełne troski podejście do środowiska oraz wpaja najmłodszym takie wartości, by każdy mógł poczuć się odpowiedzialnym za postępowanie wobec przyrody. Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia, w okresie dojrzałym, jest w stanie naprawić lub zneutralizować negatywne skutki gospodarki jego poprzedników na Ziemi. Podczas spotkania dzieci miały okazję przypomnieć sobie zasady segregowania śmieci oraz nierzadko zaskoczyć naszych gości wiedzą z zakresu ochrony środowiska. 

sm1sm1asm2sm2asm3sm3asm4sm4a