Statut Przedszkola nr 16 w Opolu (tekst ujednolicony 2023)

Plan pracy przedszkola 2023/2024

Koncepcja pracy przedszkola

   

Procedura w przypadku dziecka przewlekle chorego

Procedura funkcjonowania przedszkola od 1 września 2021 r.

Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu

Regulamin wycieczek