Rekrutacja do przedszkola

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z brakiem wolnych miejsc w Przedszkolu Publicznym  nr 16 w ZSP nr 2 w Opolu na dzień 5 czerwca br., postępowanie uzupełniające nie zostanie przeprowadzone.

Informacja o rekrutacji

Ikona PDF

 

Zarządzenie

Ikona PDF

 Informator dla rodziców     
Ikona_PDF_50.png

UCHWAŁA NR XLVII/912/21
Ikona PDF 50

Załącznik nr 1
Ikona PDF 50

Załącznik nr 2
Ikona PDF 50

Zarządzenie
Ikona PDF 50

Informacja dla rodziców
Ikona PDF 50

Załącznik nr 1Ikona PDF 50

Załącznik nr 2
Ikona PDF 50

Zarządzenie
Ikona PDF 50

 

 

Informujemy, że w związku z brakiem wolnych miejsc w przedszkolu nie będzie odbywał się nabór uzupełniający.

Drodzy Rodzice!
W związku z rozpoczynającym się od 22 marca 2021 r. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2021/2022 z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 wnioski wraz załącznikami należy dostarczyć w terminie od 22 marca od godz. 8.00 do 2 kwietnia do godz. 16.00 do przedszkola w zamkniętej kopercie i włożyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu do placówki (skrzynka dostępna w godzinach pracy przedszkola, tj. od 6.00 do 17.00).

W przypadku, gdy przebywają Państwo na kwarantannie czy izolacji, prosimy o kontakt telefoniczny w celu omówienia sposobu i formy dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych.

Adres strony naboru elektronicznego: https://nabor.pcss.pl/opole

Uwaga!!!
Wysłanie wypełnionego wniosku przy pomocy systemu informatycznego bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola nie będzie uznawane za zgłoszenie dziecka, takie zgłoszenie nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Ikona PDF 50Informacje dotyczące terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkolu publicznych w Opolu na rok szkolny 2020/2021.

Ikona PDF 50Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2021/2022

Ikona PDF 50Uchwała Rady Miasta Opola Dz. U. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 3290

Ikona PDF 50Załącznik nr 1

Ikona PDF 50Załącznik nr 2

Ikona PDF 50Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola