Przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku:

 • Filia Nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • Szkoła Podstawowa Nr 16
 • PCK (Opolski Oddział Okręgowy w Opolu)
 • Straż Miejska
 • Komisariat Policji
 • MDK (Filia Nr 3)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
 • Rada Dzielnicy
 • Hospicjum „Betania”
 • Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • Medikor – Opolskie Centrum Fizjoterapii
 • Rada Dzielnicy
 • Poczta Polska
 • Centrum Nauk Przyrodniczych
 • inne opolskie przedszkola (udział w konkursach, festiwalach, olimpiadach).

Współpraca przedszkola z instytucjami i podmiotami środowiska lokalnego pozwala na zaspokajanie potrzeb rozwojowych i społecznych dzieci. Jest ona także ukierunkowana na potrzeby środowiska lokalnego. Cele, jakie wspólnie realizujemy, są następujące:

 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem lokalnym,
 • integrowanie przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej, szczególnie edukacji wczesnoszkolnej,
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia dzieci do szkoły,
 • zapewnienie dzieciom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci;
 • nabywanie przez dzieci umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach,
 • wprowadzanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązującego w różnych miejscach – ulica, dom, woda itp.
 • prezentowanie osiągnięć dzieci,
 • korygowanie wad postawy,
 • promowanie zdrowego stylu życia i postawy proekologicznej w środowisku,
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu,
 • poznawanie różnych zawodów,
 • wspieranie instytucji w realizacji ich celów i zadań statutowych.