Nasza szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Przyznanie Certyfikatu, a więc włączenie naszej szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zostało poprzedzone 3-letnim okresem intensywnej działalności całej społeczności szkolnej na rzecz promocji zdrowia.

Jak wynika z definicji, szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 - zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),

 - podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

szkola promujaca zdrowie1