Ikona PDF 50Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

Ikona PDF 50Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

Ikona PDF 50Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

Ikona PDF 50ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.706.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 28 grudnia 2021 r.

 

Wmagane dokumenty

Ikona PDF 50Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu - rok szkolny 2022/2023

Ikona PDF 50Zgłoszenie rodziców ucznia 6-letniego o przyjecie do szkoły

Ikona PDF 50Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły

Ikona PDF 50Potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do szkoły

Ikona PDF 50Oświadczenie dotyczące religii/etyki

Ikona PDF 50Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury.