Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
Organizacja roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego 01 -września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 r. -
31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe 31 stycznia - 11 lutego - 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty  
Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie 25 czerwca -2022 r. -
31 - sierpnia - 2022 r.
Dodatkowe dni wolne

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 są:

2 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

............ maja 2022. - egzamin ósmoklasisty

Spotkania z rodzicami
Spotkanie nauczycieli z rodzicami

 9 września 2021 r. 
04 listopada 2021 r.
16 grudnia 2021 r. (konsultacje)
27 stycznia 2022 r. (wywiadówka)
31 marca 2022 r.
12 maja 2022 r.  (konsultacje)

Zebranie plenarne Prezydium Rady Rodziców 9 - września 2021 r.
12 - maja 2022 r. (Podsumowanie pracy Rady Rodziców)
Zebranie informacyjne z rodzicami przyszłych klas pierwszych 6 czerwca 2022 r.
Posiedzenia Rady Pedagogicznej
Klasyfikacyjne 24 - stycznia 2022 r.
14 - czerwca 2022 r.
Plenarne 30 - sierpnia 2021 r.
17 - lutego 2022 r.
23 - czerwca 2022 r.
Szkoleniowe spotkania w ramach WDN Według harmonogramu WDN
Spotkanie dyrektora z SU
Spotkanie dyrektora z samorządem uczniowskim Według planu pracy SU
Uroczystości i wydarzenia szkolne
Ślubowanie klas pierwszych 01 - września 2021 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14 - października 2021 r.
Święto Niepodległości 8 -10 listopada 2021 r.
Święto Patrona Szkoły 15 - 16 listopada 2021 r.
Mikołajki na sportowo 03 - grudnia 2021 r.
Kiermasz świąteczny + Jasełka 16 - grudnia 2021 r.
   
Dzień wiosny - Wiosenne Uciechy 21 - marca 2022 r.
Zajęcia dla 5 - 6 latków:
- rozpoczęcie zajęć

-zakończenie zajęć

15 listopada - 2021 r. - 11 kwietnia 2022 r. (raz na dwa tygodnie)

11 kwietnia - 2022 r.

Święta Majowe  
Dni Otwarte Szkoły 4 marca 2022 r.

 Festyn Rodzinny


 22 maja 2022 r.