Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
Organizacja roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego 01 -września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 r. -
31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe 13 lutego - 26 lutego - 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty  23, 24, 25 maja 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia - 11 kwietnia 2023 r.
Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie 24 czerwca -2023 r. -
31 - sierpnia - 2023 r.
Dodatkowe dni wolne

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 są:

31 października 2022 r.

2, 4, 5 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

23, 24, 25 maja 2023. - egzamin ósmoklasisty

Spotkania z rodzicami
Spotkanie nauczycieli z rodzicami

22 września 2022 r. 
03 listopada 2022 r.
15 grudnia 2022 r. (konsultacje)
26 stycznia 2023 r. (wywiadówka)
30 marca 2023 r.
11 maja 2023 r.  (konsultacje)

Zebranie plenarne Prezydium Rady Rodziców 22 - września 2022 r.
11 - maja 2023 r.
Zebranie informacyjne z rodzicami przyszłych klas pierwszych 5 czerwca 2023 r.
Posiedzenia Rady Pedagogicznej
Klasyfikacyjne 23 - stycznia 2023 r.
15 - czerwca 2023 r.
Plenarne 31 - sierpnia 2022 r.
9 - lutego 2023 r.
21 - czerwca 2023 r.
Szkoleniowe spotkania w ramach WDN Według harmonogramu WDN
Spotkanie dyrektora z SU
Spotkanie dyrektora z samorządem uczniowskim Według planu pracy SU
Uroczystości i wydarzenia szkolne
Ślubowanie klas pierwszych 01 - września 2022 r.
Dzień Edukacji Narodowej 13 - października 2022 r.
Święto Niepodległości 8 -10 listopada 2022 r.
Święto Patrona Szkoły 15 - 16 listopada 2022 r.
Mikołajki na sportowo 6 - grudnia 2022 r.
Kiermasz świąteczny + Jasełka 15 - grudnia 2022 r.
   
Dzień wiosny - Wiosenne Uciechy 21 - marca 2022 r.
Zajęcia dla 5 - 6 latków:
- rozpoczęcie zajęć

-zakończenie zajęć

9 stycznia 2023 r.

24 kwietnia - 2023 r.

Święta Majowe  28 kwietnia 2023 r.
Dni Otwarte Szkoły 10 marca 2023 r.

 Festyn Rodzinny


 28 maja 2023 r.