Od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. nasza  szkoła realizuje program Szkoła  Promująca Zdrowie. Realizacja tego programu pozwoli placówce uzyskać certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

CELE PROGRAMU : 

- upowszechnianie wiedzy na temat szkoły promującej zdrowie oraz informacji na temat form szkolnej i pozaszkolnej edukacji związanej z promocją zdrowia, 

- zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej oraz działań w zakresie promocji zdrowia, - rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych, sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań życia codziennego,

- poprawa sposobu odżywiania,

- zwiększenie aktywności fizycznej poprzez sport i rekreację, 

- promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychogennych.

 

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2022