Szkolny zestaw podręczników
 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu
 na rok szkolny 2023/2024

Ikona PDF 50

Rodzice uczniów klas I- III kupują zgodnie z wykazem tylko podręczniki do nauki religii oraz języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego.

W klasach IV,V,VI uczniowie kupują zgodnie z wykazem tylko podręczniki i ćwiczenia do języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego.
 
W klasach IV-VIII uczniowie nie kupują podręcznika do religii.
 

Pozostałe podręczniki dotowane są przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
- uczniowie ich nie kupują.