Informuję, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienia się stawkę żywieniową obowiązującą w szkole. Opłata jednostkowa za poszczególne posiłki dla dziecka obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków i wyniesie:

  • Śniadanie 3,00 zł /dzień
  • zupa + drugie danie: 8,00 zł /dzień

Z poważaniem

kierownik świetlicy Katarzyna Wróblewska